O szkole

Najwyższa zdawalność Przekonaj się sam!

ProEdukacja szkoła policealna Katowice to szkoła dla dorosłych, która istnieje na rynku edukacyjnym od 2011 roku. Nasza oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie, a co ważne, nie wymagamy od naszych słuchaczy posiadania matury. W odróżnieniu od większości szkół w Katowicach, nie jesteśmy szkołą sieciową, co pozwala nam skupić się na jednym oddziale i zapewnić pełną koncentrację na jakości naszej pracy i organizacji kształcenia. W naszej szkole oferujemy wiele ciekawych i różnorodnych kierunków kształcenia. Nie tylko umożliwiamy uzupełnienie wykształcenia, ale również dajemy możliwość zdobycia nowego zawodu czy rozwinięcia hobby i zainteresowań. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że nasza oferta edukacyjna jest zgodna z wymogami państwowymi, a także otrzymaliśmy pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, co potwierdza jakość naszej szkoły. Naszym celem jest dostarczenie wysokiej jakości edukacji dorosłym, którzy chcą kontynuować swoją naukę, rozwijać się zawodowo lub poszerzać swoje zainteresowania.

Proponujemy również kursy i szkolenia, indywidualne, jak i dla firm !

Proponujemy również kursy i szkolenia, indywidualne, jak i dla firm, dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Kursy organizowane są w każdym miesiącu, również podczas wakacji.

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe, zdobądź poszukiwany na rynku pracy zawód, zapisz się do ProEdukacji.

Najwyższa zdawalność Przekonaj się sam!

Po ukończeniu szkoły policealnaj absolwenci otrzymują świadectwo państwowe na drukach MEiN. Dodatkowo po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego w danym zawodzie absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w którym się kształcili.