Kurs Nowelizacja kodeksu pracy 2023

 • Czas trwania:
  7h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie, online

Program kursu:


1. Wprowadzenie do nowych przepisów Kodeksu Pracy - omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w Kodeksie Pracy w 2023 roku, w tym dotyczących umów o pracę, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów i zwolnień.


2. Umowy o pracę - omówienie nowych przepisów dotyczących zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym w kontekście umów na czas określony, umów na czas nieokreślony, a także umów cywilnoprawnych.


3. Czas pracy - omówienie nowych przepisów dotyczących czasu pracy, w tym zmian w zakresie limitów czasu pracy, przerw w pracy, godzin nadliczbowych oraz regulacji dotyczących pracy w systemie zmianowym.


4. Wynagrodzenia - omówienie nowych przepisów dotyczących wynagrodzeń, w tym regulacji dotyczących minimalnej krajowej stawki godzinowej oraz zasad ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na różnych umowach.


5. Urlopy - omówienie nowych przepisów dotyczących urlopów, w tym w kontekście urlopów wypoczynkowych, chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich oraz opiekuńczych.


6. Zwolnienia - omówienie nowych przepisów dotyczących zwolnień z pracy, w tym w kontekście zwolnień dyscyplinarnych, zwolnień grupowych oraz regulacji dotyczących wypowiedzenia umów o pracę.


7. Ochrona danych osobowych - omówienie zmian wprowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w tym regulacji dotyczących przetwarzania danych, zgód na przetwarzanie danych, a także prawa do informacji i usunięcia danych.


8. Kontrola pracownicza - omówienie nowych przepisów dotyczących kontroli pracowniczej, w tym regulacji dotyczących monitorowania pracy, wykorzystywania narzędzi do kontroli oraz przetwarzania danych w celach kontrolnych.


9. Postępowania sądowe - omówienie nowych przepisów dotyczących postępowań sądowych w sprawach pracowniczych, w tym w kontekście zmian w zakresie procedur rozstrzygania sporów, czasu trwania postępowań oraz regulacji dotyczących kosztów sądowych.


 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:  Działy HR, działy prawne.
System nauki: dziennie/weekendowo/online


Cena: 600 zł (kurs grupowy)
Cena: 1500 zł (kurs indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb)

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy