Kurs Zatrudnienie i powierzenie pracy cudzoziemcom

 • Czas trwania:
  20h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie, online

 

 

Liczba godzin: 20
Program kursu:


1. Wprowadzenie do prawa pracy i migracyjnego

 • Przegląd najważniejszych aktów prawnych regulujących zatrudnienie i powierzanie pracy cudzoziemcom
 • Zasady i wymagania w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
 • Procedury i dokumenty związane z zatrudnieniem i powierzaniem pracy cudzoziemcom

2. Rekrutacja pracowników spoza Polski

 • Rekrutacja pracowników z państw Unii Europejskiej i spoza UE
 • Wymagania formalne i procedury rekrutacyjne
 • Rozliczanie kosztów związanych z rekrutacją

3. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski

 • Przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski
 • Umowy o pracę i inne formy zatrudnienia cudzoziemców
 • Zasady i wymagania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

4. Powierzanie pracy cudzoziemcom przez podmioty gospodarcze

 • Zasady i wymagania w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom przez podmioty gospodarcze
 • Udział w postępowaniach przetargowych i oferowanie usług z wykorzystaniem pracowników cudzoziemskich
 • Dokumenty i procedury związane z powierzaniem pracy cudzoziemcom przez podmioty gospodarcze

5. Współpraca z urzędami i instytucjami państwowymi

 • Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami zajmującymi się zatrudnieniem cudzoziemców
 • Obowiązki pracodawców związane z monitorowaniem i raportowaniem zatrudnienia cudzoziemców
 • Współpraca z organami ścigania w przypadku naruszenia przepisów migracyjnych i pracy

6. Zakończenie zatrudnienia cudzoziemców

 • Przepisy dotyczące zakończenia zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski
 • Obowiązki pracodawcy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia
 • Procedury i dokumenty związane z zakończeniem zatrudnienia cudzoziemców
   

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: Agencje pracy tymczasowej, portale internetowe z ofertami pracy, biura doradztwa personalnego.

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Cena: 600,00 zł (grupowy)
Cena: 1500zł
(kurs indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb)

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy