Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Czas trwania:
  8 godzin
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie/weekendowo/online

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle przydatny i może pomóc w sytuacjach nagłych i potencjalnie ratujących życie. Przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Program kursu:


1. Podstawy pierwszej pomocy

 • Wprowadzenie do pierwszej pomocy
 • Świadomość i ocena sytuacji
 • Wykonywanie telefonu alarmowego
 • Ochrona siebie i poszkodowanego

 

2. Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 • Rozpoznanie braku oddechu
 • Wykonywanie sztucznego oddychania
 • Rozpoznanie braku krążenia
 • Wykonywanie masażu serca
 • Stosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

 

3. Krwotoki i oparzenia

 • Rozpoznawanie rodzajów krwotoków
 • Udzielanie pomocy w przypadku krwotoków
 • Rozpoznawanie i udzielanie pomocy w przypadku oparzeń

 

4. Urazy i złamania

 • Rozpoznawanie urazów i złamań
 • Udzielanie pomocy w przypadku urazów i złamań
 • Stabilizacja kończyn i transport poszkodowanego

 

5. Zatrucia i uduszenia

 • Rozpoznawanie objawów zatrucia
 • Udzielanie pomocy w przypadku zatrucia
 • Rozpoznawanie i udzielanie pomocy w przypadku uduszenia

 

6. Nagłe zachorowania

 • Rozpoznawanie objawów nagłych zachorowań, takich jak udar, atak serca, astma, drgawki, cukrzyca
 • Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań

 

7. Pierwsza pomoc psychiczna

 • Rozpoznawanie objawów zaburzeń emocjonalnych i psychicznych
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego i fizycznego
 • Podejmowanie działań, aby zapobiec samobójstwu

 

8. Ćwiczenia praktyczne

 • Symulowanie sytuacji awaryjnych i ćwiczenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Praktyczne ćwiczenia z użyciem manekinów i AED
   

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:  Służby ratownicze, ośrodki szkoleniowe, praca wolontariusza


System nauki: stacjonarnie/weekendowo/online
Cena: 300,00 zł


Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.
Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy