Szkolenie sprzedażowe - Skuteczny Handlowiec

 • Czas trwania:
  2 dni
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  Stacjonarnie, online

Skuteczny handlowiec sprzedaje siebie, firmę a dopiero później produkt. Jak rozmawiać z klientami aby byli TAK? Jak z nimi współpracować aby byli lojalni i niezainteresowani ofertą konkurencji?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź na szkoleniu „Skuteczna obsługa klienta- skuteczny handlowiec”

Cele szkolenia
GŁÓWNY CEL SZKOLENIA
Dostarczyć wiedzy, umiejętności i narzędzi w zakresie skutecznej sprzedaży i efektywnej obsługi klienta.

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:

 • Przekazanie wiedzy na temat wpływu komunikacji interpersonalnej na satysfakcję klienta.
 • Nabycie umiejętności skutecznego wykorzystywanie narzędzi komunikacji w celu odkrywania potrzeb klienta.
 • Przekazanie wiedzy na temat typologii klienta i najlepiej dostosowanych narzędzi obsługi.
 • Nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta na każdym etapie procesu sprzedażowego.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta i sprzedaży opartej na języku korzyści.
 • Nabycie umiejętności negocjacji, perswazji i skutecznej finalizacji transakcji.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji z klientem.

PROGRAM SZKOLENIA - zakres tematyczny
JA W ROLI HANDLOWCA- kim jestem, jaka jest moja rola, czym różnię się od sprzedawcy?
PO PIERWSZE KLIENT, A PO DRUGIE KLIENT…– potrzeby klienta w centrum zainteresowań handlowca. Prokliencki model sprzedaży.
WSZYSTKO JEST KOMUNIKACJĄ – zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
MÓWIĘ TAK, ABY KLIENCI BYLI NA TAK – język korzyści dostosowany do typologii klientów.
NIE TYLKO CENA MA ZNACZENIE - negocjacje handlowe i techniki wywierania wpływu
TRUDNY KLIENT- CZY ISTNIEJE? – sytuacje trudne w obsłudze klienta, obsługa reklamacji.

OPIS METODYKI SZKOLENIA

80% metody praktyczne

 • Ćwiczenia w parach i grupach – możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, efekt synergii
 • Testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań
 • Samodzielne projektowanie i wykorzystywanie narzędzi
 • Case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia
 • Dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń uczestników
 • Scenki rodzajowe- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia
 • Praca z kamerą – możliwość dokonania samooceny i otrzymania informacji zwrotnej od trenera i innych uczestników
 • Analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję

20% metody teoretyczne

 • Mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień
 • Prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe zawierające wiedzę teoretyczną zawartą w prezentacji i mini wykładach trenera oraz przykłady rozwiązań ćwiczeń pojawiających się na szkoleniu.

Znajdziesz nas po słowach: Szkolenie sprzedażowe Katowice , Szkolenie sprzedażowe Śląsk, kursy i szkolenia.

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.
Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy