Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

 • Czas trwania:
  80 godzin
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób

Zapewniamy materiały dydaktyczne

Zakres szkolenia obejmuje:

Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi obejmuje część pielęgnacyjno-opiekuńczą, tj. m. in. podstawy geriatrii, utrzymanie chorego w czystości, przygotowanie posiłków, zaspokajanie potrzeb wydalania i odżywiania, wykonanie podstawowych pomiarów parametrów życiowych, usprawnianie podopiecznego w jego środowisku, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz moduł praktyki zawodowej.

Cel szkolenia:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne  uczestników szkolenia do samodzielnej pracy z osobą starszą i niepełnosprawną w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych z wykorzystaniem języka obcego.

PROGRAM RAMOWY:

MODUŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 • Podstawy geriatrii.
 • Specyfika pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Wykonywanie czynności higienicznych przy osobie starszej  i niepełnosprawnej.
 • Zasady żywienia.
 • Utrzymanie czystości łóżka.
 • Usprawnianie podopiecznego  w obrębie łóżka i mieszkania.
 • Realizowanie zadań zleconych przez lekarza.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobieganie urazom. 
 • MODUŁ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
 • Praktyka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy