Kurs Adobe Illustrator

 • Czas trwania:
  30h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie lub online

 

To jeden z najlepszych programów do grafiki wektorowej oferujący użytkownikom zarówno olbrzymi wachlarz funkcji jak i bardzo stabilną pracę wyróżniającą go na tle konkurencji. Podczas szkolenia przeznaczonego dla osób zarówno początkujących jak i jużpracujących w programie uczymy od podstaw zasad budowy obiektów wektorowych, tworzenia znaków graficznych, ilustracji, piktogramów, pracy z tekstem i poprawnego przygotowania stworzonego materiału do potrzeb druku lub zastosowań multimedialnych.

 

Czas trwania kursu: 30h

Program kursu obejmuje:

 • Konfigurowania dokumentów Illustratora
 • Tworzenie prostych kształtów i figur wektorowych
 • Edycji obiektów wektorowych
 • Dodawanie i edycji kolorów i tekstur
 • Użycia narzędzi z grupy Pathfinder do budowy złożonych obiektów i ilustracji
 • Malowania , rysowania ścieżek oraz użycia symboli
 • Transformacji i przekształceń ścieżek
 • Tworzenia ilustracji wektorowych
 • Wykorzystania masek i narzędzi edycyjnych do budowy złożonych ilustracji
 • Wprowadzania i formatowania tekstów
 • Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
 • Przekształcania zdjęć na grafikę wektorową
 • Zasad użycia narzędzi Live Paint oraz Recolor Artwork
 • Wykorzystanie efektów
 • Dodawanie cieni, i stylizacji pracy
 • Budowania wizualizacji 3D opakowań
 • Tworzenie logotypów, papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
 • Wykorzystania funkcji Multiple Artbord
 • Wykorzystania szablonów Adobe Illustrator
 • Zarządzania dokumentami
 • Zaawansowanej pracy z maskami
 • Zaawansowanego przekształcania ścieżek
 • Tworzenia obiektów 3D
 • Automatyki i optymalizacji pracy
 • Przygotowania publikacji w internecie

 

Program szkolenia

 Preferencje pracy z programem i podstawowe ustawienia koloru

 • optymalne ustawienia preferencji programu
 • ustawienia Document Setup
 • ustawienia Color Settings

Grafika wektorowa

 • zasady tworzenia grafiki wektorowej
 • zalety i ograniczenia grafiki wektorowej
 • grafika wektorowa a grafika bitmapowa

Tworzenie nowego dokumentu

 • opcje w oknie New Document
 • tryb koloru
 • pozostałe ustawienia

Ekran, palety i narzędzia Illustratora

 • poznajemy palety, menu i pasek narzędzi
 • opcje narzędzi
 • podstawowe skrótu klawiaturowe

Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych

 • użycie podstawowych figur geometrycznych do tworzenie ścieżek
 • zaznaczanie obiektów
 • opcje narzędzi
 • skalowanie obracanie za pomocą funkcji Boundig Box
 • użycie narzędzia Free Transform
 • wygodne skrótu klawiaturowe i triki

Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą

 • grupowanie i blokowanie obiektów
 • praca z grupą obiektów
 • rozgrupowanie i odblokowanie obiektów

Zaznaczanie obiektów

 • zasady zaznaczania
 • sposoby poprawnego zaznaczanie wybranych elementów
 • narzędzia zaznaczania

Edycja ścieżek z wykorzystaniem narzędzia Direct Selection Tool

 • edycja i zaznaczanie ścieżek za pomocą narzędzia Direct Selection Tool
 • edycja węzłów
 • opcje węzłów
 • edycja grupy
 • łączenie ścieżek otwartych
 • wykorzystanie narzędzi Knife Tool oraz Scissors Tool

Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek

 • tryb pracy z wypełnieniem i obrysem
 • nadawanie koloru wypełnienia
 • grubość i kolor obrysu
 • opcje obrysu i praca z paletą Stroke
 • paleta Swatches, Gradient i Color
 • praca z gradientem
 • tworzenie i edycja gradientów
 • Tryby podglądu,
 • linie pomocnicze, funkcje Smart Guides i Bounding Box

Wykorzystanie narzędzi z palety Pathfinder

 • zasady użycia palety Pathfinder
 • wykorzystanie narzędzi łączenia, dzielenie ścieżek do budowy złożonych obiektów
 • wykorzystanie polecenia Expand – zalety i ograniczenia
 • tworzenie złożonych kształtów dzięki użyciu palety Pahtfinder

Narzędzia rysunkowe i ich opcje

 • narzędzia Pencil Tool i Smooth Tool oraz ich opcje
 • zasady użycia narzędzi rysunkowych
 • dopasowanie opcji narzędzi
 • rysowanie i wygładzanie ścieżek

Narzędzia malarskie i malowanie

 • zasady użycia pędzla w programie Illustrator
 • opcje pędzla
 • rodzaje pędzli w programie Illustrator
 • praca z paletą Brushes
 • wykorzystanie wbudowanych pędzli
 • tworzenie i zapis własnych pędzli
 • tworzenie ramek, efektów za pomocą pędzla

Praca z pędzlem Blob Brush

 • tworzenie i edycja ścieżek zamkniętych
 • użycie narzędzia Eraser Tool do edycji ścieżki

Wykorzystanie narzędzia Blend Tool

 • wykorzystanie ewolucji do tworzenia przejść tonalnych
 • wykorzystanie ewolucji do równomiernego rozmieszczania obiektów
 • wykorzystanie ewolucji do budowy złożonych ilustracji

Tworzenie i edycja ścieżek za pomocą narzędzia Pen Tool

 • rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Pen Tool
 • przydatne skróty klawiaturowe
 • szybka edycja ścieżki

Narzędzia transformacji i edycji ścieżek

 • skalowanie, obracania, kopiowanie
 • transformacje ręczne i numeryczne
 • powielanie przekształceń

Symbole w programie Illustrator

 • zasady użycia symboli
 • narzędzia do pracy z symbolami
 • edycja symboli
 • zamiana symboli
 • rodzaje symboli
 • tworzenie i zapis własnych symboli

Import i praca z grafiką bitmapową

 • opcje importu
 • łączenie i osadzanie grafiki
 • praca z paletą Links

Praca z tekstem

 • rodzaje tekstów
 • dodawanie i edycja tekstu
 • import tekstów i opcje importu
 • podstawowe formatowanie tekstu i akapitów
 • opcje ramki tekstowej
 • tekst na ścieżce
 • zamiana tekstu na krzywe
 • tworzenie prostych dokumentów (znaczek okolicznościowy, ulotka, raklama)

Maskowanie

 • użycie maski odcinania do ukrycia zbytecznych elementów
 • usunięcie maski

Wykorzystanie polecenia Live Trace

 • zasady wektoryzacji
 • przekształcanie zdjęć w grafikę wektorową
 • gotowe ustawienia wektoryzacji
 • użycie funkcji Expand
 • wykorzystanie obrazów przekształconych w grafikę wektorową

Wykorzystanie funkcji Live Paint

 • zasady użycia funkcji Live Paint
 • przykłady użycia Live Paint
 • kolorowanie wektoryzowanych zdjęć i grafiki bitmapowej

Użycie funkcji Recolor Artwork

 • szybka zmiana kolorów dokumentu
 • edycja i dopasowanie kolorów
 • wybór właściwego zestawu kolorów

Dodawanie i edycja efektów

 • zasady użycia efektów
 • paleta Appereance i edycja efektów
 • przykłady użycia efektów
 • ograniczenia w stosowaniu efektów

Tworzenie obiektów 3D

 • tworzenie prostych obiektów 3D za pomocą efektów

Tworzenie ilustracji wektorowych

Budujemy proste projekty i ilustracje

 • tworzymy wizytówki
 • budujemy plan lekcji
 • tworzenie kalendarza

Przygotowanie pracy do druku

 • zapis dokumentów w formatach AI, PDF, EPS
 • wybór właściwej wersji
 • zasady przygotowania pracy do druku

Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie

 • zasady optymalizacji grafiki wektorowej
 • zapis pracy w formacie PNG, GIF i JPEG

Zasady zarządzania kolorem w programach Adobe

Użycie profili ICC w programie Illustrator

 • tworzenie profilu
 • wykorzystanie profili

Soft Proofing w programie Illustrator

Wykorzystanie funkcji Multiple Artbord do tworzenia różnorodnych dokumentów

 • tworzenie dokumentów złożonych z wielu obszarów roboczych
 • ustawienia obszaru roboczego
 • dodawanie i usuwanie obszaru roboczego
 • zarządzanie dokumentem o wielu obszarach roboczych

Podgląd, opcje podglądu, dopasowanie widoku i skróty klawiaturowe

 • tworzenie własnych widoków
 • użycie i opcje Smart Guides,
 • opcje podglądu dokumentu Illustratora
 • tworzenie własnych skrótów klawiaturowych

Wykorzystanie szablonów programu Illustrator

 • tworzenie prostych elementów graficznych na podstawie szablonów
 • tworzenie ulotek, nadruków na CD/DVD na podstawie szablonów

Wykorzystanie palety Layers do zarządzania dokumentem

 • opcje palety Layers
 • zaznaczanie elementów za pomocą palety Layers
 • maskowanie za pomocą palety Layers

Maska odcinania i maska przezroczystości

 • tworzenie masek odcinania
 • edycja i usunięcie maski
 • tworzenie maski przezroczystości
 • wykorzystanie maski przezroczystości do tworzenia projektów

Ścieżki złożone

 • zasady tworzenia i użycia ścieżki złożonej

Współpraca z Adobe Kuler

 • wykorzystanie Adobe Kuler do tworzenia własnych kolorów
 • pobieranie zestawów kolorów z serwisu Kuler
 • wyszukiwanie odpowiednich kolorów w serwisie Kuler

Tworzenie własnych kolorów i ich zestawów

 • wykorzystanie wbudowanych bibliotek kolorów
 • tworzenie i zapis własnej biblioteki próbek
 • tworzenie kolorów dodatkowych
 • import/eksport własnych próbek do innych programów Adobe

Zaawansowane przekształcenia ścieżek

 • użycie narzędzi palety Pathfinder i efektów ścieżek
 • wykorzystanie polecenia Expand/Expand Appereance
 • odcinanie i uproszczanie ścieżek

Praca z symbolami i pędzlami

 • wykorzystanie własnych pędzli i symboli
 • import pędzli i symboli
 • tworzenie pędzli i symboli z grafiki bitmapowej

Edycja grafiki bitmapowej

 • efekty i przekształcenia
 • maskowanie

Mesh Tool i inne narzędzia przekształceń obrazu

 • użycie narzędzia Mesh Tool
 • edycja siatki i kolorowanie obrazu
 • wykorzystanie poleceń transformacji z sekcji Envelope Distort
 • edycja istniejącego przekształcenia
 • przekształcenia grafiki bitmapowej

Wykorzystanie funkcji Live Trace, Live Paint do tworzenia ciekawych kompozycji i efektów

 • malowanie wektoryzowanych obrazów za pomocą polecenia Live Paint
 • opcje narzędzia Live Paint
 • zaawansowane opcje użycia narzędzia Live Trace

Złożone efekty i zaawansowana praca z paletą Appereance

 • dodawanie wielu efektów
 • wykorzystanie stylów
 • tworzenie i zapis własnych stylów graficznych

Tworzenie i edycja obiektów 3D

 • przygotowanie prostych wizualizacji 3D
 • nadawanie tekstur
 • dodawanie elementów bitmapowych

Praca z przezroczystością i trybami przenikania (mieszania) warstw

 • wykorzystanie palety Transparency i trybów mieszania kolorów
 • tryby przenikania

Opcje spłaszczania przezroczystości

 • rastrowanie
 • opcje spłaszczania przezroczystości
 • zasady spłaszczania przezroczystości

Zaawansowana praca z tekstem

 • zaawansowane formatowanie tekstu i akapitów
 • opcje ramki tekstowej
 • style akapitowe i znakowe
 • przelewanie tekstów
 • oblewanie grafiki tekstem

Tworzenie i edycja wykresów

 • tworzenie wykresów kolumnowych
 • import i edycja danych do wykresu
 • tworzenie własnych modeli do wykresu
 • rodzaje wykresów
 • tworzenie wykresów 3D

Automatyka w programie Adobe Illustrator

 • wykorzystanie palety Actions i skryptów

Tworzenie wizytówek w oparciu o efekty i dane XML

Wykorzystanie efektów do budowy arkusza wizytówek

 • tworzenie wizytówek firmowych w oparciu o dane XML
 • zapis pracy w postaci PDF

Wymiana dokumentów z programem Adobe Photoshop oraz Adobe InDesign

 • wykorzystanie kompozycji warstw Photoshopa
 • obiekty inteligentne
 • zapis dokumentów i kopiowanie elementów graficznych pomiędzy programami

Zalewki

 • zasady tworzenia zalewek
 • tworzenie zalewek
 • praca z paletą Attributes
 • efekty i zalewki
 • podgląd zalewek

Przygotowanie do druku/rozbarwienia

 • podgląd rozbarwień
 • tworzenie plików postscriptowych

Zaawansowane metody użycia polecenie Recolor Artwork

 • przygotowanie publikacji do druku kolorami dodatkowymi
 • redukcja kolorów

Tworzenie dokumentów PDF i PDF/X

 • wykorzystanie funkcji Multiple Artboard do tworzenia plików PDF
 • rodzaje dokumentów PDF/X
 • tworzenie dokumentów PDF i PDF/X
 • weryfikacja dokumentów PDF (Adobe Acrobart)

Wydruk dokumentów Illustratora

 • wykorzystanie funkcji Multiple Artboard do druku
 • dzielenie dużych dokumentów

Przygotowanie do publikacji w Internecie

 • zasady optymalizacji plików graficznych
 • zapis pracy w formacie PNG, GIF, JPEG

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Cena: szkolenie grupowe: 750 zł,
szkolenie indywidualne: 2400 zł

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy