Terapeuta zajęciowy Mikołów

ATUTY KIERUNKU:

 • 50% zajęć w formie praktycznej prowadzonych we własnej profesjonalnej pracowni w centrum Katowic!
 • wszystkie materiały potrzebne na zajęcia praktyczne zapewnia szkoła!


Terapeuta zajęciowy to człowiek, który pomaga wrócić osobom chorym do normalnego życia, zajmuję się terapią indywidualną i grupową osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Terapeuta zajęciowy potrafi dostosowywać techniki i metody do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich. Wspiera i wspomaga rozwój podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawnia sferę psychiczną i społeczną osoby. Terapeuci zajęciowi wykorzystują różnorodne aktywności i techniki, takie jak sztuka, rękodzieło, muzyka, terapia ogrodowa, gry i zabawy, aby wspomagać proces rehabilitacji i rozwijania umiejętności u swoich pacjentów. Celem terapii zajęciowej jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, fizycznego i poznawczego osób objętych terapią.

Cykl kształcenia

Cykl kształcenia: 2 lata, tj. 4 semestry

Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210h) 

Forma kształcenia

Forma: stacjonarnie (soboty i niedziele + jeden dzień w tygodniu po godzinie 16:00), zajęcia cotygodniowe

ATUTY KIERUNKU:

 • 50% zajęć w formie praktycznej prowadzonych we własnej profesjonalnej pracowni w centrum Katowic!
 • wszystkie materiały potrzebne na zajęcia praktyczne zapewnia szkoła!

Pamiętaj, że jesteśmy jedyną szkołą, która:

 • Nie ma ukrytych kosztów w umowach!
 • Nie nakłada kar za brak frekwencji na zajęciach!
 • Nie nakłada kar za rezygnację w trakcie trwania nauki!

Terapeuta zajęciowy to człowiek, który pomaga wrócić osobom chorym do normalnego życia, zajmuję się terapią indywidualną i grupową osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Terapeuta zajęciowy potrafi dostosowywać techniki i metody do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich. Wspiera i wspomaga rozwój podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawnia sferę psychiczną i społeczną osoby. Terapeuci zajęciowi wykorzystują różnorodne aktywności i techniki, takie jak sztuka, rękodzieło, muzyka, terapia ogrodowa, gry i zabawy, aby wspomagać proces rehabilitacji i rozwijania umiejętności u swoich pacjentów. Celem terapii zajęciowej jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, fizycznego i poznawczego osób objętych terapią.

"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym". Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)
Terapeuta zajęciowy to człowiek, który pomaga wrócić osobom chorym do normalnego życia, zajmuję się terapią indywidualną i grupową osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Terapeuta zajęciowy potrafi dostosowywać techniki i metody do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich. Wspiera i wspomaga rozwój podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawnia sferę psychiczną i społeczną osoby. Wyciągnij dłoń, do tych, którzy Cię potrzebują.

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym".
Ghandi

Atuty kierunku:
- 50% zajęć praktycznych przewidzianych w programie, zajęcia w centrum Katowic
- jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów medycznych na rynku pracy

 
Na zajęciach w Proedukacji uzyskasz niezbędną wiedzę na temat jak przeprowadzić skuteczną terapię u osób jej potrzebujących. Nauczysz się udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poza tym poznasz formy, techniki i metody oddziaływań terapeutycznych, będziesz potrafił opracowywać scenariusze zajęć.
Jeśli jesteś osobą komunikatywną, lubiąca pracę w grupie, wrażliwą, cierpliwą, empatyczną.

Lubisz motywować innych do pracy. Szybko rozwiązujesz problemy i jesteś odporny na stres, to jest to zawód dla CIEBIE!


Naucz się jak być terapeutą zajęciowym w najlepszej szkole medycznej na śląsku!

Terapeuta zajęciowy może pracować w wielu miejscach, dlatego Absolwenci Proedukacji znajdą zatrudnienie w :
- oddziałach szpitalnych (min. neurologicznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
- sanatoriach
- domach opieki
- hospicjach
- świetlicach terapeutycznych
- dziennych domach pomocy
- ośrodkach pomocy społecznej
- szkołach
- zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
- w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się opieką nad osobami potrzebującymi

W programie nauczania terapeuty zajęciowego m.in.:
- podstawy psychologii i pedagogiki
- język migowy
- podstawy terapii zajęciowej
- planowanie i organizacja terapii zajęciowej
- prowadzenie terapii zajęciowej
- praktyka zawodowa 210 godzin 

 

Zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wg Rozporządzenia MEN, od września 2019r. obowiązują nowe kwalifikacje dla osób rozpoczynających naukę od I semestru (wrzesień 2019):

 • MED.13 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
• dokument tożsamości do wglądu przy zapisie
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymają Państwo w momencie zapisu w Sekretariacie Szkoły)
• 1 zdjęcie (dla osób, które chcą legitymacje szkolną)
 
Absolwent Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach po ukończeniu nauki otrzymuje:
• Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
• Certyfikat kwalifikacji zawodowej(po pozytywnym złożeniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie terapeuta zajęciowy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

Co w programie nauczania?

 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej

Perspektywy zatrudnienia:

 • Oddziały szpitalne (min. neurologicznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
 • Domy opieki
 • Hospicja
 • Świetlice terapeutyczne
 • Dzienne domy pomocy
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Szkoły i placówki edukacyjne
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Kliniki psychiatryczne i placówki opieki psychiatrycznej

Często zadawane pytania:

Terapeuta zajęciowy szkoła

Terapeuta zajęciowy szkoła

Aktywizacja osób wykluczonych z powodu choroby, niepełnosprawności i zaniedbania to ważny element dbania o społeczeństwo. Z tego względu właśnie rola terapeuty zajęciowego jest obecnie nie do przecenienia. Zawód ten należy do zawodów medycznych — cenionych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Terapia zajęciowa ma na celu zapobiec powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego i kalectwa.

Przygotujemy Cię do zawodu terapeuty zajęciowego, zapewniając naukę przez 2 lata. Gwarantujemy Ci także 6-tygodniową praktykę w zawodzie. Aby uczyć się w naszej szkole, matura nie jest wymagana.

Zobacz, na czym polega świadczenie usług w zakresie technik terapii zajęciowej i śmiało wkrocz w zawód, który jest nie tylko niezwykle humanitarny, ale także bardzo pożądany.

Terapeuta zajęciowy — czym się zajmuje?

Nauka w zakresie terapii zajęciowej przygotuje Cię do zawodu terapeuty zajęciowego. Staniesz się ważnym członkiem zespołu terapeutycznego. Zaczniesz pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym — zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Do Twoich obowiązków będzie należało organizowanie terapii zajęciowej oraz różnego rodzaju ćwiczeń rehabilitacyjnych.

W naszej szkole poznasz podstawy terapii zajęciowej. Nauczysz się rozpoznawać psychologiczne, biologiczne i społeczne potrzeby podopiecznego. Dobierzesz odpowiedni do nich program terapeutyczny, który polega na aktywizacji i mobilizacji pacjenta. Czeka Cię współpraca nie tylko z lekarzami prowadzącymi pacjenta, ale także z jego rodziną i najbliższym otoczeniem.

Czego nauczysz się w naszej szkole w zakresie terapii zajęciowej?

Kiedy ukończysz naukę w naszej szkole policealnej, będziesz przygotowany do świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej. Opanujesz wszystkie techniki terapii zajęciowej, a także poznasz podstawy anatomii, fizjologii i patologii organizmu ludzkiego.

Na kierunku terapeuta zajęciowy nauczymy Cię również podstaw psychologii i pedagogiki, języka migowego, planowania i organizacji zajęć, jak również prowadzenia terapii zajęciowej.

Na czym polega prowadzenie terapii zajęciowej?

To dzięki Tobie osoby chore i niepełnosprawne na nowo odzyskają chęć i motywację do życia. Zajęcia, które przeprowadzisz, będą miały dla nich ogromną wartość, zarówno jeśli chodzi o aspekty psychologiczne, jak i fizyczne. W terapii zajęciowej poprowadzisz zajęcia artystyczne, zajmiesz się organizacją czasu wolnego podopiecznych i pomożesz im odnaleźć się w wielu nowych sytuacjach (spowodowanych chorobą lub niepełnosprawnością).

Przekonasz się, jak ważną rolę w terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji odgrywa konkretna pomoc przyjaźnie nastawionej osoby.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu naszej szkoły?

Terapeuta zajęciowy zajmuje się świadczeniem usług w zakresie terapii zajęciowej. Kiedy ukończysz naszą szkołę, zatrudnienie znajdziesz w:

 • domach pomocy społecznej,

 • placówkach rehabilitacji,

 • szpitalach psychiatrycznych,

 • sanatoriach,

 • domach dziennego pobytu,

 • klubach seniora,

 • placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • świetlicach terapeutycznych,

 • hospicjach,

 • szkołach i placówkach edukacyjnych.

Jak widzisz, terapeuta zajęciowy, to niezwykle potrzebny zawód. Wymaga nie tylko tego, aby znać podstawy terapii zajęciowej w celach rehabilitacyjnych. Domy pomocy społecznej, jak również inne placówki zajmujące się wsparciem osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oczekują od Ciebie ogromnego serca, poświęcenia i dużej dozy empatii.

Kwalifikacje w zawodzie — to nie wszystko, czego wymaga się od terapeuty zajęciowego!

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego i psychicznego pacjenta, to nie wszystko, czego wymaga się od terapeuty zajęciowego.

Czas trwania nauki na naszym kierunki terapeuta zajęciowy obejmuje (jak już wspomnieliśmy) 2 lata. Po tym czasie gwarantujemy Ci 6-tygodniową praktykę. Otrzymasz od nas państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej, zaświadczenie o jej ukończeniu, certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także dyplom w zawodzie terapeuta zajęciowy z suplementem w języku polskim i angielskim (odbierzesz go, jeśli pozytywnie zdasz egzamin).

Wiedz jednak, że prowadzenie terapii zajęciowej w szkole czy placówce medycznej to nie wszystko. Opanujesz planowanie i organizowanie zajęć, ale nie nauczymy Cię cierpliwości, empatii i ogromnego serca, które trzeba okazać zarówno małym, jak i dużym pacjentom.

Od terapeuty zajęciowego oczekuje się tego, aby wzbudzał zaufanie, był wyrozumiały, wytrzymały psychicznie i odporny na stres. Musisz wykazać się umiejętnością szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje. Dobrze, aby na stanowisku terapeuty zajęciowego pracowała osoba komunikatywna i otwarta. Nie bez znaczenia są także zdolności manualne (niezbędne podczas zajęć artystycznych).

Terapeuta zajęciowy to osoba, która pomaga aktywizować osoby chore i niepełnosprawne. To Ty wspierasz konkretne środowiska i ludzi, którzy z nich pochodzą. Swoją postawą możesz wpłynąć na przyszłość wielu osób. Jest to więc zawód odpowiedzialny społecznie — związany z misją pomocy i humanitaryzmu.

Terapeuta zajęciowy Katowice, Terapeuta zajęciowy Bytom, Terapeuta zajęciowy Chorzów, Terapeuta zajęciowy Mikołów, Terapeuta zajęciowy Ruda Śląska, Terapeuta zajęciowy Siemianowice, Terapeuta zajęciowy Sosnowiec, Terapeuta zajęciowy Tychy, Terapeuta zajęciowy Świętochłowice, Terapeuta zajęciowy Dąbrowa Górnicza, Terapeuta zajęciowy Będzin, Terapeuta zajęciowy Czeladź, Terapeuta zajęciowy Mysłowice, Terapeuta zajęciowy Zabrze, Terapeuta zajęciowy Gliwice

Szkoły i kierunki

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!