Kurs asystent rodziny online

 • Czas trwania:
  260h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  online

Kurs asystenta rodziny to szkolenie, które ma na celu przygotować uczestników do pracy jako wsparcie dla rodzin w różnych sytuacjach życiowych. Asystent rodziny może pomagać w opiece nad dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi lub rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach
 

Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platformie e-learningowej Clickmeeting.

Zalety kursów Online:

 • Możliwość uczestniczenia w kursie z domu lub firmy,
 • kursy realizowane w formie online zapewniają bezpieczeństwo uczestników, jak i prowadzących,
 • dostęp 24/7 do bogatego zasobu materiałów szkoleniowych,
 • zaliczenie egzaminu na koniec kursu przed własnym komputerem – bez dodatkowych problemów związanych z dojazdem na szkolenie.
   

Cena za kurs: 2500zł kurs grupowy

Szkolenie indywidualne: cena do ustalenia
 

W programie kursu:

1.Zagadnienia prawne i ekonomiczne w pracy asystenta rodziny

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
   

2.Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

3.Podstawy psychologii

 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 •  Etyka pracy asystenta rodziny
 •  Komunikacja interpersonalna
 •  Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 •  Charakterystyka problemów rodziny
 •  Problematyka mediacji w rodzinie
 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
   

4.Metodyka pracy z rodziną

 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem-  Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
   

5.Praca asystenta z rodziną

 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
   

6.Pielęgnacja dziecka z elementami edukacji zdrowotnej

 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 •  Edukacja zdrowotna
 • Praktyka zawodowa - 30 h

Kurs asystent rodziny online Katowice, Kurs asystent rodziny online Bytom, Kurs asystent rodziny online Chorzów, Kurs asystent rodziny online Mikołów, Kurs asystent rodziny online Ruda Śląska, Kurs asystent rodziny online Siemianowice, Kurs asystent rodziny online Sosnowiec, Kurs asystent rodziny online Tychy, Kurs asystent rodziny online Świętochłowice, Kurs asystent rodziny online Dąbrowa Górnicza, Kurs asystent rodziny online Będzin, Kurs asystent rodziny online Czeladź, Kurs asystent rodziny online Mysłowice, Kurs asystent rodziny online Zabrze, Kurs asystent rodziny online Gliwice

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 2/2020/Ar Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
 

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Cena: szkolenie grupowe: 2500 zł,
szkolenie indywidualne: poproś o wycenę zł

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Główny prowadzący

Izabela Surowiec

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowiacach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej oraz z Zarządzania oświatą. Wieloletni pracownik w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pracuje jako nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku Opiekunka dziecięca. Od 2013r. prowadzi kursy kwalifikacyjne na kierunku Opiekun w żłobku lub klubie dzięcięcym. 

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy