Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Serwa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Proedukacja Paweł Serwa, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 3, 40-009 Katowice, tel.32/308 82 82 , adres e-mail: [email protected]
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia toku kształcenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646). Pani/Pana dane będziemy przetwarzać zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. a i b RODO w celu komunikacji związanej z przesyłaniem informacji  dotyczących usług edukacyjnych oferowanych przez Proedukacja.
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy administracji, oraz nauczyciele i osoby prowadzące z Panem/Panią zajęcia edukacyjne, instytucje upoważnione z mocy prawa, Poczta Polska, za pośrednictwem, której będziemy Pani/Panu wysyłać informacje dotyczącą Pani/Pana kształcenia,  biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość firmy Proedukacja, firmy informatyczne, które  zapewniają obsługę poczty elektronicznej należącej do Proedukacja. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia nauki, licząc od roku następnego, w którym nauka się zakończyła, za wyjątkiem Pani danych osobowych, która jest zawarta w dokumentacji przebiegu nauczania, która jest przechowywania zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
  Pani/Pana dokumenty, czyli świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki (dotyczy szkół, w których takie zaświadczenie jest wymagane), zostają Pani/Panu zwrócone po zakończeniu cyklu kształcenia, bądź po zakończeniu świadczenia usług edukacyjnych z różnych powodów.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treś/ci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochrnonie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawa oświatowego.

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Proedukacja z siedzibą pod adresem ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, powiat Katowice, woj. ŚLĄSKIE.
   
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne"  (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   
  a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   
  c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   
  d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   
  e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.