Kurs Operatora DTP

 • Czas trwania:
  80h
 • Termin:
  Termin ustalany indywidualnie
 • Grupy:
  3-5 osób
 • Tryb:
  stacjonarnie lub online

 

Czas trwania kursu: 80 godzin

z wykorzystaniem:
Photoshop Extended (25h),
Illustrator (25h),
InDesign (20h),
Adobe Acrobat (10h)

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu z DTP potwierdzone na zaświadczeniem MEN oraz Certyfikatem
Plan Egzaminu na Operatora DTP

 

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

 

Illustrator

 1. Wprowadzenie do grafiki wektorowej.
 2. Tworzenie nowego dokumentu. 

 • Określanie ustawień dokumentu dla dokumentów mobilnych i internetowych,
 • Określenie jednostek miary.
 • Ustawienie orientacji dokumentu.
 • Model barw CMYK.
 • Spady.

 3. Omówienie interfejsu programu.
 4. Ekrany, palety, narzędzia. 

 • Grubość obrysu i zarządzanie obrysem.
 • Pędzel.
 • Styl grafiki.
 • Sterowanie przezroczystością. 

 5. Narzędzia w palecie Tools.
 6. Narzędzia selekcji.

 • Zaznaczanie.
 • Zaznaczanie grupowe.
 • Narzędzie „Magiczna różdżka”.
 • Narzędzie Lasso

 7. Narzędzia tworzenia ścieżek.

 • Tworzenie ścieżek.
 • Edycja ścieżek.
 • Funkcje przekształcania ścieżek.
 • Przesunięcie ścieżki.

 8.  Tworzenie łamów tekstu. Kerning.

 • Tekst akapitowy.
 • Tekst na ścieżce.
 • Układ tekstu wertykalny.
 • Linia.

 9. Obiekty typu: Spirala, Siatka prostokątna i biegunowa.

 • Powielanie obiektów.
 • Grupowanie elementów.
 • Tworzenie cienia.

 10. Figury geometryczne i ich modyfikacja.

 • Wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

 11. Praca z kolorem i gradientem.

 • Kroplomierz.
 • Miarka.

 12. Narzędzia pomocnicze.

 • Gumka.
 • Kadrowanie.
 • Nóż.
 • Rączka.

 13. Wyrównywanie obiektów względem siebie.

 • Wyrównywanie do obiektu kluczowego.
 • Wyrównywanie punktów.
 • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego.

 14. Praca z warstwami.

 • Tworzenie warstw.
 • Przenoszenie obiektów i warstw.
 • Maski przycinające.
 • Scalanie warstw.

 15. Wykorzystanie narzędzi perspektywy.

 • Zastosowanie narzędzia Siatka perspektywy.
 • Rysowanie obiektów w perspektywie.
 • Modyfikacja obiektów w perspektywie.

 16. Pędzle.

 • Edycja pędzli.
 • Pędzle kaligraficzne.
 • Tworzenie pędzla.

 17. Efekty specjalne w Illustrator.

 • Bryły obrotowe.
 • Efekty dynamiczne.
 • Efekty trójwymiarowe.
 • Edytowanie efektów.

 18. Zastosowanie symboli

 • Biblioteka symboli.
 • Edytowanie symboli
 • Nanoszenie symboli na obiekty 3D.

 19. Łączenie prac w Illustrator z pracami w Photoshop.

 • Importowanie obiektów z Photoshop.
 • Maskowanie obrazu.

 20. Przygotowywanie prac do druku na przykładzie wizytówki.

 • Ustawianie spadów.
 • Wykonywanie zalewek.

 

Photoshop

 21. Wprowadzenie do programu Photoshop.

 • Określanie ustawień programu
 • Interfejs programu.
 • Narzędzia, palety i przestrzeń robocza.

 22. Podstawy edycji obrazu

 • Kadrowanie obrazu.
 • Zmiana systemu barwnego obrazu.
 • Formaty plików graficznych.

 23. Narzędzia selekcji automatycznego półautomatycznego i ręcznego

 • Różdżka.
 • Lasso.
 • Lasso magnetyczne.

 24. Posługiwanie się warstwami.

 • Tworzenie i usuwanie warstw.
 • Poruszanie się pomiędzy warstwami.
 • Blokowaniewarstw.
 • Łączenie warstw.

 25. Retusz obrazów.

 • Narzędzie Łatka (Patch).
 • Narzędzie Stempel (Clone Stamp).
 • Pędzel korygujący (Healing Brush).
 • Wykorzystywanie kanałów.

 26. Usuwanie efektu czerwonych oczu z zastosowaniem różnych technik.

 • Technika Red Eye.
 • Brush.
 • Replacement.

 27. Rysowanie w Photoshop.

 • Nakładanie gradientu.
 • Wykorzystanie krzywych (narzędzie pióro).
 • Zaznaczanie ścieżki i konwersja do zaznaczenia.
 • Tworzenie płaskorzeźby.

 28. Maski odcięcia (Clipping Mask).

 • Zasady działania maski odcięcia.
 • Łączenie zdjęcia z grafiką.

 29. Fotografia w stylu retro (postarzanie fotografii).

 • Usuwanie barwy z obrazu.
 • Dobór pędzli i określanie ich parametrów (krycie, rodzaje końcówek).
 • Instalowanie/tworzenie nowych pędzli.
 • Rozmywanie zdjęcia przy pomocy narzędzia gumka.

 30. Korekcja fotografii.

 • Zastosowanie siatki.
 • Rozwiązywanie problemu prześwietlonych lub niedoświetlonych zdjęć.
 • Korekta perspektyw przy pomocy filtru Lens Correction.
 • Wyrównywanie poziomu horyzontu.
 • Kadrowanie zdjęć.

 31. Tworzenie panoramy z grupy zdjęć.

 • Układanie grupy zdjęć na warstwach.
 • Dopasowywanie warstw.
 • Wyszukiwanie elementów wspólnych.

 32. Przygotowanie grafiki pod potrzeby Internetu.

 • Rodzaje kompresji graficznych plików internetowych.
 • Format: JPG, GIF, PNG.
 • Cięcie grafiki.

 33. Wykorzystanie filtrów do tworzenia efektów specjalnych.

 • Symulowanie technik plastycznych.
 • Wprowadzanie dynamiki ruchu narzędziem Smart Filter (Filtr inteligentny).

 34. Baner na strony WWW. Dopasowanie kolorystyki.
 35. Fotomontaż. Praca z teksturami i portretami.

 • Wprowadzenie do tworzenia cyfrowych efektów świetlnych.
 • Warstwa kształtu(Shape Layers). Maski wektorowe.

 36. Praca z tekstem.

 • Wypełnianie kształtu tekstem.
 • Zniekształcanie tekstu. Dodawanie perspektywy i cienia.
 • Tekst na ścieżce.
 • Tworzenie znaku wodnego.

 37. Łączenie tekstu i grafiki. Tworzenie logotypu.

 • Konwersja tekstu na kształt.
 • Pobieranie symboli.
 • Prawo autorskie a zestaw czcionek.

 38. Projekt wizytówki i plakatu.

 • Rozmiar wizytówki a norma ISO.
 • Spady, zalewki linie cięcia.
 • Zasady kompozycji projektu.

 39. Retusz starych zdjęć.

 • Centrowane.
 • Korekta odcieni(Brightness/Contrast).
 • Smużenie (smudze Tool), Rozmycie (Blur Tool)
 • Kolorowanie czarno białych zdjęć.
 • Usówanie kolorów.
 • Korekta wypełnienia.
 • Zmiana tła fotografii.

 40. Cyfrowa rycina.

 • Warstwy dopasowania.
 • Praca z maskami.
 • Własne obramowania fotografii.
 • Retouching. 

 

InDesign

 41. Teoria Desktop Publishing.

 • Terminologia DTP – pojęcia podstawowe.
 • Miary poligraficzne.

 42. Tworzenie nowego dokumentu.

 • Określanie rozmiaru strony.
 • Orientacja strony.
 • Rozmiary spadów.

 43. Przestrzeń robocza.

 • Obsługa paneli.
 • Konfiguracja przestrzeni roboczej.
 • Menu kontekstowe.
 • Podstawowe skróty klawiaturowe.

 44. Zapoznanie się z panelem Strony (Pages).

 • Poruszanie się pomiędzy stronami.
 • Strona wzorcowa (Master Page).
 • Dodawani stron.
 • Linie pomocnicze – zastosowanie miarek.
 • Dodawanie tekstu.

 45. Obiekty na stronach.

 • Warstwy i ich przeznaczenie.
 • Poruszanie się po Panelu Layers.

 46. Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych.

 • Zmiana kształtu ramki.
 • Adjustacja

 47. Tworzenie i edytowanie ramek graficznych.

 • Oblewanie grafiki tekstem.
 • Skalowanie obiektów.
 • Dopasowanie kształtu ramki.

 48. Przekształcanie i wyrównywanie obiektów.

 • Obracanie obiektów.
 • Obracanie obiektów wewnątrz ramki.
 • Wyrównywanie obiektów.

 49. Rozwiązywanie problemu przepływania tekstu.

 • Przelewanie tekstu do istniejącej ramki.
 • Ręczne sterowanie przepływem tekstu.
 • Importowanie plików tekstowych (np. MS Word)

 50. Typografia.

 • Kerning.
 • Styl i krój czcionki.
 • Znaki pisma (Majuskuła, minuskuła, kapitaliki, dwugłoski, ligatury, odsyłacze)
 • Instalacja czcionek.

 51. Barwy a wymagania druku.

 • Profile ICC.
 • Gradienty.
 • Tinta.

 52. Style.

 • Style akapitowe.
 • Style znakowe.

 53. Import grafik z programów Photoshop i Illustrator.

 • Łącza.
 • Dostosowanie jakości grafiki.

 54. Tworzenie tabel.
 55. Efekty w InDesign. Przezroczystość.

 • Poruszanie się w Panel Effects.
 • Tryb mieszania, Krycie, Atrybuty.

 56. Drukowanie i eksportowanie.
 57. Zarządzanie kolorem.
 58. Tabele.

 • Importowanie tabel z MS Word.
 • Formatowanie tabel.
 • Elementy graficzne w tabelach.

 59. Łączenie wielu dokumentów.

 • Tworzenie przypisów.
 • Numeracja stron.
 • Spis treści.

 60. Publikowanie dokumentu w Internecie.

 • Tworzenie nawigacji pomiędzy hiperłączami.

 

Adobe Acrobat X Pro

 61. Standard PDF.
 62. Współpraca programu Adobe Acrobat z innymi programami.

 • Współpraca z MS Office.
 • Instalacja dodatku SaveAsPDFandXPS.exe.
 • Zapisywanie dokumentów PDF.

 63. Obszar roboczy Adobe Acrobat.

 • Paski narzędzi.
 • Panel nawigacyjny.

 64. Praca z Acrobatem i InDesign
 65. Tworzenie interaktywnego portfolio w Acrobat X Pro.

 • Przygotowanie pliku do menu nawigacyjnego w Photoshop.
 • Zapisywanie do formatu plików internetowych PNG-24.

 66. Tworzenie w InDesign strony głównej port folio.
 67. Dodawanie elementów interaktywnych w Acrobat.
 68. Dodawanie formularza poczty elektronicznej.
 69. Narzędzia przygotowania do druku – Distiller.

 • Pliki PostScript.

 70. Podgląd nadruku (Overprint Preview).
 71. Podgląd wyjściowy (Output Preview).

 • Profil symulacji (Simulation Profile).
 • Rozbarwienia (Separations).
 • Całkowite pokrycie obszaru(Total AreaCoverage).
 • Ostrzeżenia koloru (Color Warnings).

 72. Inspekcja wstępna (Preflight)

 • Korekcja błędów.
 • Analiza standardów PDF/X-1, X-3
 • Predefiniowane ustawienia zalewki (Trap Presets).
 • Konwertowanie kolorów (Convert Colors).

 73. Optymalizacja wielkości pliku.

 • Konwertowanie i próbkowanie.

 74. Praca z zakładkami.

 • Usuwanie stron.
 • Numerowanie stron.

 75. Narzędzie korygowania obiektów (TouchUp Object).

 • Edycja tekstu.
 • Edycja obrazu.

 76. Notatki komentarze i załączniki.
 77. Indeksowanie i wyszukiwanie.
 78. Pliki PDF i Internet.
 79. Formularze
 80. Bezpieczeństwo dokumentów PDF.

System nauki: dziennie/weekendowo/online

Atuty: kameralne grupy szkoleniowe, duża ilość zajęć praktycznych, dedykowany skrypt szkoleniowy.

Cena: szkolenie grupowe: 2000 zł,
szkolenie indywidualne: 5800 zł

Dokumenty po ukończeniu kursu: Zaświadczenie MEiN
Dokumenty wymagane do zapisu na kurs: formularz zgłoszeniowy, regulamin, klauzula informacyjna RODO
Program kursu może ulec zmianie w zależności od wymagań uczestników.
 

Wszystkie nasze kursy i szkolenia realizowane są w oparciu o wysokie standardy jakości.
Nasza instytucja przechodzi rygorystyczne audyty raz w roku by utrzymać wysoki standard usług.
SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
Certyfikat potwierdzający spełnianie standardu jest wydawany przez renomowaną jednostkę akredytującą rozpoznawaną w całej Europie.
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku

Nr. naszego Certyfikatu DEKRA/SUS/000182/2
 

Certyfikat_SUS2.0Polska_Izba_Firm_SzkoleniowychRejestr Instytucji Szkoleniowych RISMinisterstwo Edukacji Narodowej MEN

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!

 

 

 

Powrót do listy