Opiekun medyczny

ATUTY KIERUNKU:

 • nauka nauka na kierunku opiekun medyczny jest całkowicie bezpłatna
 • 50% zajęć w formie praktycznej prowadzonych we własnej profesjonalnej pracowni w centrum Katowic!
 • wszystkie materiały potrzebne na zajęcia praktyczne zapewnia szkoła
 • kształcimy opiekunów medycznych od 10 lat
 • stała kadra pedagogiczna
 • plan lekcji układamy na cały semestr z góry

Pamiętaj, że jesteśmy jedyną szkołą, która:

 • Nie ma ukrytych kosztów w umowach!
 • Nie ma żadnych opłat za rezygnację w trakcie trwania nauki!

Jest to zawód dla tych, którzy chcą pomagać ludziom schorowanym, wymagającym ciągłej opieki. Opiekun medyczny wykazuje szczerą chęć wspierania w codziennych czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Opieki wymagają osoby starsze, jak i młode, które uległy wypadkowi, los odebrał im szansę samodzielnego dbania o zaspokojenie potrzeb. Opiekun medyczny, to profesjonalista z zakresu opieki zdrowotnej, który wspiera personel medyczny, takich jak lekarze i pielęgniarki, w świadczeniu opieki pacjentom. Wykonuje różnorodne zadania diagnostyczne i terapeutyczne, pomagając w codziennej funkcjonowaniu placówki opieki zdrowotnej. Jego rola jest ważna dla sprawnego funkcjonowania opieki zdrowotnej, zapewnienia komfortu pacjentom i wsparcia personelu medycznego w codziennych obowiązkach.

Cykl kształcenia

1,5 rok, tj. 3 semestry

Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210h)

Forma kształcenia

stacjonarnie
(soboty i niedziele + jeden dzień w tygodniu po godzinie 16:00), zajęcia cotygodniowe

 

Współpracujemy ze Śląskimi Laboratoriami Analitycznymi  w zakresie realizacji praktyki zawodowej.

Po szczegóły kliknij TUTAJ!

 

Co w programie nauczania?

Zgodnie z nową podstawą programową opiekunowie medyczni uzyskują uprawnienia m.in. do:

 • oznaczania stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru;
 • pobierania krwi żylnej;
 • prowadzenia dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów;
 • żywienia dojelitowego przez PEG;
 • pielęgnacji rurki tracheotomijnej.
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • anatomia, fizjologia i patologia
 • zdrowie publiczne
 • język migowy

Perspektywy zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne
 • domy pomocy społecznej
 • hospicja
 • sanatoria
 • zakładach opiekuńczo - lecznicze
 • zakładach leczniczo - pielęgnacyjne
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Przychodnie

Zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wg Rozporządzenia MEN, od września 2019r. obowiązują nowe kwalifikacje dla osób rozpoczynających naukę od I semestru (wrzesień 2021):

 • MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Główny prowadzący

Agnieszka Hojka

Magister pielęgniarstwa - absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji z epidemiologii. Ponadto uczestniczka licznych kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych z zakresu m.in. pielęgniarstwa rodzinnego, epidemiologicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, leczenia ran, przetaczania krwi i jej preparatów, resuscytacji krażeniowo-oddechowej, badań fizykalnych, wykonania i interpretacji ekg oraz nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z pacjentami na oddziałach szpitali klinicznych. W ramach dodatkowych zainteresowań - koordynator badań klinicznych prowadzonych przez zagraniczne firmy farmaceutyczne. Jako wykładowca i nauczyciel w Policealnej Szkole Medycznej ProEdukacja pracuje od 2013 r. Prowadzi zajęcia na kierunku opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i technik masażysta.

Absolwent po ukończeniu nauki w Proedukacja otrzymuje:

 • Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – MATURA NIE JEST WYMAGANA!
 • dokument tożsamości
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymają Państwo w momencie zapisu w Sekretariacie Szkoły)

Często zadawane pytania:

Opiekun medyczny kierunek w szkole policealnej

Brak pielęgniarek w 2007 roku zaowocował tym, że pojawił się nowy zawód — opiekun medyczny. Polega on na świadczeniu usług medycznych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Nasze polskie społeczeństwo, podobnie jak i społeczeństwo w całej Unii Europejskiej pomału się starzeje. Mimo licznych dodatków socjalnych nasz kraj dotyka niż demograficzny.

Potrzeby rynku pracy nieustannie się zmieniają, a my wychodzimy im naprzeciw. W naszej szkole dla dorosłych stworzyliśmy kierunek opiekun medyczny. Osoba, która go ukończy, ma ogromne szanse znaleźć zatrudnienie w licznych placówkach medycznych, jak również zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Opiekun medyczny — pomaga osobom w różnym stopniu zaawansowania choroby

Opiekun medyczny wspiera osoby chore i niesamodzielne, pomagając im w wykonywaniu codziennych czynności. Rozpoznaje także i rozwiązuje problemy psychospołeczne swoich podopiecznych. Do zadań opiekuna medycznego należy świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych, a także wykonywanie czynności higienicznych przy pacjencie.

To właśnie opiekun medyczny asystuje personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej, podejmując współpracę z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym. Podaje leki, w tym także te dożylne (insulina heparyna drobnocząsteczkowa), jak również przeprowadza niektóre ćwiczenia fizjoterapeutyczne.

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną to zawód zaufania publicznego, włączony w system opieki zdrowotnej (świadczenia z zakresu opieki medycznej).

Czego nauczysz się w naszej szkole na kierunku opiekun medyczny?

W naszej szkole zyskasz uprawnienia do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Osobie chorej i niesamodzielnej pomożesz przejść przez wiele stadiów choroby. Dowiesz się, jak oznaczać stężenie glukozy we krwi przy pomocy glukometru, zyskasz wiedzę z zakresu pobierania krwi żylnej. Ponadto nauczysz się przeprowadzać bilans płynów i prowadzić dobową zbiórkę moczu. Dzięki naszej szkole nabędziesz umiejętności żywienia dojelitowego PEG i pielęgnacji rurki tracheotomijnej. Poznasz także język migowy, jak również anatomię, fizjologię i patologię.

50% naszych zajęć ma charakter praktyczny. Przeprowadzamy je w naszej pracowni w Katowicach. W umowach, które zawieramy, nie znajdziesz ukrytych kosztów. Nie nakładamy kar za brak frekwencji, a także nie naliczamy dodatkowych opłat za przerwaną naukę.

Gdzie opiekun medyczny znajdzie pracę?

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną jest niezbędna w wielu placówkach. Należą do nich stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, hospicja, sanatoria, szpitale. Osoba, która ukończyła naszą szkołę na kierunku opiekun medyczny, znajdzie zatrudnienie w placówkach medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych, przychodniach i jednostkach grupy wsparcia.

Po ukończeniu nauki opiekunowie medyczni oprócz czynności opiekuńczych i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przejmują czasem zadania ratownika, pielęgniarki i technika analityki medycznej.

Dla kogo przeznaczony jest zawód opiekunów medycznych?

Oczywiście na pierwszym miejscu jest brak przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie otrzymasz od lekarza medycyny pracy). Zdecyduj się na ten kierunek, jeśli jesteś nastawiony na kontakt z drugim człowiekiem. Nie ma bowiem nic gorszego niż osoba, która zmusza się do swojej pracy.

W domach pomocy społecznej potrzebni są opiekunowie medyczni otwarci, empatyczni i uśmiechnięci. Jeśli zatem masz cechy altruistyczne, lubisz pomagać innym i ułatwiać im życie w trudnych chwilach, zdecyduj się na nasz kierunek.

Aby ukończyć nasze 1,5-roczne studium wymagamy, aby przedłożyć nam świadectwo ukończenia szkoły średniej. Matura nie jest tutaj koniecznością.

Proces starzenia się społeczeństwa i pandemia COVID-19 sprawiły, że zaistniała konieczność, aby w naszym kraju rozbudować personel medyczny. Wspomóż zatem lekarzy oraz pielęgniarki i zdecyduj się na naukę w naszej szkole na kierunku opiekun medyczny. Oddziały szpitalne, stowarzyszenia, hospicja, jak i wiele placówek opiekuńczo-leczniczych stanie przed Tobą otworem.

Już teraz podejmij decyzję dotyczącą Twojej przyszłości — nie odkładaj nauki w nieskończoność! Rynek pracy czeka właśnie na Ciebie!

Opiekun medyczny Katowice, Opiekun medyczny Bytom, Opiekun medyczny Chorzów, Opiekun medyczny Mikołów, Opiekun medyczny Ruda Śląska, Opiekun medyczny Siemianowice, Opiekun medyczny Sosnowiec, Opiekun medyczny Tychy, Opiekun medyczny Świętochłowice, Opiekun medyczny Dąbrowa Górnicza, Opiekun medyczny Będzin, Opiekun medyczny Czeladź, Opiekun medyczny Mysłowice, Opiekun medyczny Zabrze, Opiekun medyczny Gliwice

Szkoły i kierunki

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!