Terapeuta zajęciowy Zabrze

ATUTY KIERUNKU:

 • 50% zajęć w formie praktycznej prowadzonych we własnej profesjonalnej pracowni w centrum Katowic!
 • wszystkie materiały potrzebne na zajęcia praktyczne zapewnia szkoła!


Terapeuta zajęciowy to człowiek, który pomaga wrócić osobom chorym do normalnego życia, zajmuję się terapią indywidualną i grupową osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Terapeuta zajęciowy potrafi dostosowywać techniki i metody do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich. Wspiera i wspomaga rozwój podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawnia sferę psychiczną i społeczną osoby. Terapeuci zajęciowi wykorzystują różnorodne aktywności i techniki, takie jak sztuka, rękodzieło, muzyka, terapia ogrodowa, gry i zabawy, aby wspomagać proces rehabilitacji i rozwijania umiejętności u swoich pacjentów. Celem terapii zajęciowej jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, fizycznego i poznawczego osób objętych terapią.

Cykl kształcenia

Cykl kształcenia: 2 lata, tj. 4 semestry

Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210h) 

Forma kształcenia

Forma: stacjonarnie (soboty i niedziele + jeden dzień w tygodniu po godzinie 16:00), zajęcia cotygodniowe

ATUTY KIERUNKU:

 • 50% zajęć w formie praktycznej prowadzonych we własnej profesjonalnej pracowni w centrum Katowic!
 • wszystkie materiały potrzebne na zajęcia praktyczne zapewnia szkoła!

Pamiętaj, że jesteśmy jedyną szkołą, która:

 • Nie ma ukrytych kosztów w umowach!
 • Nie nakłada kar za brak frekwencji na zajęciach!
 • Nie nakłada kar za rezygnację w trakcie trwania nauki!

Terapeuta zajęciowy to człowiek, który pomaga wrócić osobom chorym do normalnego życia, zajmuję się terapią indywidualną i grupową osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Terapeuta zajęciowy potrafi dostosowywać techniki i metody do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich. Wspiera i wspomaga rozwój podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawnia sferę psychiczną i społeczną osoby. Terapeuci zajęciowi wykorzystują różnorodne aktywności i techniki, takie jak sztuka, rękodzieło, muzyka, terapia ogrodowa, gry i zabawy, aby wspomagać proces rehabilitacji i rozwijania umiejętności u swoich pacjentów. Celem terapii zajęciowej jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, fizycznego i poznawczego osób objętych terapią.

"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym". Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)
Terapeuta zajęciowy to człowiek, który pomaga wrócić osobom chorym do normalnego życia, zajmuję się terapią indywidualną i grupową osób chorych, by pomóc im przeciwdziałać chorobom przewlekłym i kalectwu. Terapeuta zajęciowy potrafi dostosowywać techniki i metody do potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich. Wspiera i wspomaga rozwój podopiecznych w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, usprawnia sferę psychiczną i społeczną osoby. Wyciągnij dłoń, do tych, którzy Cię potrzebują.

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym".
Ghandi

Atuty kierunku:
- 50% zajęć praktycznych przewidzianych w programie, zajęcia w centrum Katowic
- jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów medycznych na rynku pracy

 
Na zajęciach w Proedukacji uzyskasz niezbędną wiedzę na temat jak przeprowadzić skuteczną terapię u osób jej potrzebujących. Nauczysz się udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poza tym poznasz formy, techniki i metody oddziaływań terapeutycznych, będziesz potrafił opracowywać scenariusze zajęć.
Jeśli jesteś osobą komunikatywną, lubiąca pracę w grupie, wrażliwą, cierpliwą, empatyczną.

Lubisz motywować innych do pracy. Szybko rozwiązujesz problemy i jesteś odporny na stres, to jest to zawód dla CIEBIE!


Naucz się jak być terapeutą zajęciowym w najlepszej szkole medycznej na śląsku!

Terapeuta zajęciowy może pracować w wielu miejscach, dlatego Absolwenci Proedukacji znajdą zatrudnienie w :
- oddziałach szpitalnych (min. neurologicznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
- sanatoriach
- domach opieki
- hospicjach
- świetlicach terapeutycznych
- dziennych domach pomocy
- ośrodkach pomocy społecznej
- szkołach
- zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
- w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się opieką nad osobami potrzebującymi

W programie nauczania terapeuty zajęciowego m.in.:
- podstawy psychologii i pedagogiki
- język migowy
- podstawy terapii zajęciowej
- planowanie i organizacja terapii zajęciowej
- prowadzenie terapii zajęciowej
- praktyka zawodowa 210 godzin 

 

Zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wg Rozporządzenia MEN, od września 2019r. obowiązują nowe kwalifikacje dla osób rozpoczynających naukę od I semestru (wrzesień 2019):

 • MED.13 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
• dokument tożsamości do wglądu przy zapisie
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy otrzymają Państwo w momencie zapisu w Sekretariacie Szkoły)
• 1 zdjęcie (dla osób, które chcą legitymacje szkolną)
 
Absolwent Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach po ukończeniu nauki otrzymuje:
• Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
• Certyfikat kwalifikacji zawodowej(po pozytywnym złożeniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie terapeuta zajęciowy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

Co w programie nauczania?

 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej

Perspektywy zatrudnienia:

 • Oddziały szpitalne (min. neurologicznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
 • Domy opieki
 • Hospicja
 • Świetlice terapeutyczne
 • Dzienne domy pomocy
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Szkoły i placówki edukacyjne
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Kliniki psychiatryczne i placówki opieki psychiatrycznej

Szkoły i kierunki

Zapraszamy do wstępnych zapisów na ten kierunek - w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń a rezerwacja miejsca online jest darmowa. Wysyłając zgłoszenie nic nie tracisz a możesz wiele zyskać !

Ilość miejsc ograniczona!